Galleri Nethinden  e-mail: galleri@nethinden.com

Forside

Barry Wilmont

Barry Lereng Wilmont,

 

Født 1936  

maler, grafiker, forfatter

 

Barry Wilmont er født i Canada og vidt berejst på de fleste kontinenter, men har siden ungdommen haft København som sit faste udgangspunkt. W.ilmonts billeder næres af myter fra mange forskellige folkeslag, som han har opsøgt og boet sammen med i længere perioder. En del af hans kunst er tydeligt præget af den indianske kultur. Siden har han bevæget sig mod det spontane, kraftfulde og dramatisk fortættede. Med den brede, fyldte pensel og det glødende farvestof placerer hans nyere billeder sig ofte på kanten af det vulkanske. I de senere år har det oftere været motiver fra den græske oldtids myteverden, der har dannet udgangspunkt for Wilmonts værker, heriblandt for flere monumentale udsmykninger i glas.

Uddannelse

Gravør (Aug. P. Nielsen), København. 1955-58; Kunstakademiet København, billedh. sk. (Mog. Bøggild) 1967-71, sk. for mur og rum (Dan Sterup-Hansen) 1970- 73.

Udstillinger

Charlottenborg Forår 1969-71, 1973-74; Kunstnernes Påskeudstilling 1971; KE 1973-75, 1977; Hjørring Kunstmuseum 1973; Mult 1975; Over Sundet, Kunstmuseum Ystad 1975; Køge Skitsesamling 1977; Kunstnere for fred, Charlottenborg 1983; Pol 66 1984; Goethe i Kongo, Sophienholm 1984; Sommerudstilling, Brandts Pakhus, København. 1985; Glaskunst & billede, Holstebro Kunstmuseum 1989; Parker Galleri, St. Johns, New Foundland, Canada 1991. Separatudstillinger: Galleri Danm., København. 1977; Kunstforeningen, København. 1977; Galleri Henrik Kampmann, København. 1980-81, 1983; Galleri Sct. Agnes, Roskilde 1983; Viborg Kunstmuseum 1983; Galleri Deco, Ålborg 1986; Galleri Marius, København. 1988; Hostrup- Pedersen & Johansen, København. 1991; Nash & Barry, Haugesund, Norge 1991; Pale Ports of Amber, Lynnwood Arts Centre, Ontario, Canada 1991; Lyngby Kunstforening 1992; National museum København., Mønt- og medaljesamling 1997.

Stipendier og udmærkelser

Akademiet 1967-70, 1975; Mogens Poulsen 1970; Wolf 1970; Nationalbankens Jubilæumsfond 1971; Tholstrup 1971; Henry Heerup 1973-74; Gerda Iversen 1974; Brandt Brandtved 1982, 1991-92; Jorck 1991-92; Kulturministeriet 1992; Augustinusfondet 1992; Da. Forfatterforeningen 1994; Eickhoff 1996; Atelier Yvonne Jean-Haffens legatbolig, Dinan, Bretagne 1997.

Værker kan ses på:

Silkeborg Kunstmus.,  Kastrupgaardsamlingen, Vingstedcentret, Vejle, Louisiana. Centre Pompidou, Paris; Køge Skitsesamling; repræsenteret i Nationalmuseumet, Mønt- og medaljesamlingen, Kobberstiksamlingen, Louisiana; Holstebro Kunstmuseum, Vejle Kunstmuseum, Trapholt; Mus. of Modern Art, Edinburgh; Nat. Archives of Canada, Ottawa. Udsmykninger: Den kimbriske frise (mal., 1979, Skødstrup Sk.); Landskabet (1982, DSB-kølevogn); Fugl i mytologisk landskab (mosaik, 1982, Ditmanns Fabr., Vantinge); Ørnens ret (mal., 1983, MS Ørnen, Dampskibsselsk. Øresund); Mytologiske landskaber (1985, Dronninglund Gymn.); Stjernestøvets vogtere (mal. og glasmal., 1988, Nord. Gentofte): Figurer i arcaisk landskab (glas, 1990, Vingstedcentret, Vejle); Øst-vest landskaber (glas, 1997, C.V.E. Knuths Vej, Hell.). Skriftlige arbejder: Eventyr fra Sortføddernes land, 1984; Fisken i træet, 1989; samt en rk. andre arb. byggende på ophold hos naturfolk.

Der findes adskilligt litteratur om kunstneren

Kilde: Weilbach