Galleri Nethinden  e-mail: galleri@nethinden.com

Forside

Helge Ernst

1916-1991

maler, grafiker

Helge Ernst kom i sit maleri til at spejle en række af sin samtids skiftende stiltræk. Han begyndte som naturalist i en udpræget dansk og ekspressionistisk betonet tradition. Opstillingen og interiøret hørte tidligt til de foretrukne motivfelter. I årene efter 2. verdenskrig blev Ernst forbigående inspireret af den symbolistiske, norske kunst, indtil han i 50erne nærmede sig det non-figurative maleri, hvorved fladen blev opdelt og udfyldt af krydsende linjer eller af rytmisk aktiverede linjebundter. I de sidste tyve år af sit liv vendte Ernst delvist tilbage til figurationen. Ligheden med naturen kunne være påfaldende, især ved bestillingsopgaver som de præmierede plakater til DSB og portrættet af Anker Jørensen, men den blev altid underordnet konstruktivistiske og kompositionelle krav. E. gjorde indtil få år før sin død en betydelig indsats som kunstformidler, dels gennem kortfilm, foredrag og bøger, dels gennem sine klart skrevne dagbladsanmeldelser.

Udstillinger

Kunstnernes Efterårsudstilling 1938-40, 1943, 1945, 1950-54; Polygonen 1938; Kunst- og Erhvervsudst., Århushallen 1939, Kulingen 1942; Den Uafhængige 1944; Ung dansk Kunst 1945, 1949; Charlottenborg Forår 1949; Fyns Stiftsmuseum 1952; Nordisk Grafik, Oslo, Stavanger og Trondheim 1954; Charlottenborg 1956; Listasafni Ríkisins, Island 1956; Glasgow Museum and Art Galleri 1956; Charlottenborg 1956; Koloristerne 1956-57, 1959, 1962; Å-udstillingen 1956, 1961, 1964-65, 1970, 1978; Lyngby Rådhus 1957; Nord. Kunst 1947-57, Göteborgs Konstmuseum m.fl. 1957; Winkel & Magnussen, København 1958; Euro-kunst II, Charlottenborg 1959; Kunstforeningen København1963; Grønningen 1965-67, 1969-73, 1975-79, 1981, 1983, 1985- 86, 1988-90; Städtisches Museum, Flensborg 1966; Nikolaj, København 1973; Påsken 1974, Skive Museum 1974; Nature morte, Rubin & Magnussen 1976; Galleri Gl. Strand, København 1977; Torso, Galleri Torso, Odense 1977; Rejseskildringer, Nikolaj, København. 1978; Huset i Asnæs 1978, 1983; Vejen Kunstmuseum 1983; Charlottenborg 1983; Ukraine 1986. Separatudstillinger: Kunstnernes Kunsthandel., København. 1959, 1963; Galleri Gl. Strand, København 1966; Galleri Lerche, Ålborg 1969-70, 1973, 1975, 1977, 1979; Rubin & Magnussen, København. 1971, 1975, Vejen Museum 1973; Huset i Asnæs 1976, 1979, 1981; Galleri Sct. Agnes, Roskilde 1978; Galleri Torso, Odense 1979; Gallerihuset, København 1981; Århus Kunstbygning m.fl. 1982 (retrosp.); Ribe Kunstmuseum 1983; Galleri Stender, Roskilde 1990

Stillinger og hverv

Medl. af KIKU (Kom. for internat. kunstudst.) 1951-55; censor for KE 1951, 1954-55, 1958-59, 1963-64, fmd. 1963-64; kunstanmelder ved Soc.dem. o. 1954-56; lærer på Studieatelieret, Bergen 1962; medl. af repræsentantskabet for Statens Kunstfond 1964-68; kunstanmelder ved Politikken 1974-81; kunstkons. for Bornholms Mus. fra 1975; samme for Kulturafdelingen, DR 1983-84; fmd. for bestyrelsen for Udstillingsbygningen ved Charlottenborg 1975-80; samme for Huset i Asnæs 1980.

 

Værker kan ses på.

Bornholms Kunstmuseum; Esbjerg Kunstmuseum; Ribe Kunstmuseum, Vejle Kunstmuseum, Statens  Museum  for Kunst, Nordjyllands  Kunstmuseum , Randers Kunstmuseum, Fyns Kunstmuseum, Skive Kunstmuseum, Roskilde Amtskommune,  LO-sk., Helsingør, Odsherred Sønderjyll. Kunstmuseum, Industriens Hus, Kbh.); Høje-Tåstrup Kommune, 5 plakater til DSB portræt af tidl. statsminister Anker Jørgensen (1988, Christiansborg); endv. repr. på Kobberstiksamlingen . Udsmykninger: Biblioteksgården, Kbh. (1957); Hafnia, Kbh. (1967); Ballerup Rådhus (1983); det tidl. Kbh. Komm. Hovedbibl., Kultorvet. Scenografi: Tableau i Helsingør-revyen (1957); Stedfortræderen, Århus Teater (1964); Cosi fan tutte og En måned på landet, Det kgl. Teater (1967). Grafik: Ill. (træsnit) til Steen Albrectsen; Nattens Veje (1943); Mappe med fem serigrafier (1953); Søren Kierkegaard: Gjentagelsen (1979, forord af Villy Sørensen); Bycollager/London-Rom- Paris (med tre litografier, 1985). Litterære arbejder: Anm. i Soc.dem. o. 1954-56; i Pol. 1974-81; bidrag til tidsskr. Kunst, Perspektiv og Hvedekorn; Picasso, 1955; Marc Chagall, 1956 (begge i serien Malerkunstens Mestre); Paul Høm, Vor Tids Kunst 58, 1958; Poul Bjørklund: Piger i: Kunst og Kultur, 1962; Temaer, en retrosp. collage, 1966; Det moderne maleri, 1966; Dreyer en dansk filmskaber, 1972; Notater på vejen, 1978; Bornholmermalerne, 1984. Kortfilm: Om Picassos Guernica (1962); Oluf Høst en maler og hans miljø (1964); Opbrud (med Palle Nielsen) og Livsfrise (om Edv. Munchs grafik) (1968-69); endv. 3 kortfilm om det moderne maleri: Impressionismen, Ekspressionismen, Dada og Surrealismen (1972).

Stipendier og udmærkelser

Wilstrup 1942, 1944; Hielmstierne-Rosencrone 1945, Købke 1954; van Gogh 1948; Akad. 1951; Prix Nat. på IIIème Festival Internat. de Peinture, Cagnes-sur-Mer 1971, LOs Kulturpr. 1983; I.G. Pr. 1984; Stat. Kunstfond 1990.

Litteratur

Der findes adskilligt litteratur om kunstneren.

Kilde: Weilbach