Galleri Nethinden  e-mail: galleri@nethinden.com

Forside

Allan Schmidt                             

1923-1989

Maler, billedhugger og grafiker

Uddannelse/ Education
Den Frie Malerskole, Göteborg 1944; École des Beaux Arts, Paris 1953-55.

Allan Schmidt anvendte på skift oliemaleri, collage og keramisk skulptur. Han begyndte som naturalist med figurbilleder og landskaber, men i årene efter 2. verdenskrig fik han kontakt med de franske og danske kunstnere, som arbejdede med det konkrete maleri. I slutningen af 1940rne forlod han de genkendelige motiver og begyndte at arbejde med konstruktive kompositioner. For at gøre billederne dynamiske anvendte han ofte linier, bestående af tre-fire kraftige sorte streger ved siden af hinanden, som går på skrå over billedet, knækker og danner en ny figur .I midten af 1950erne kom billederne, tit i høje, smalle formater, til at virke kubistiske på grund af planer, som indbyrdes overlapper hinanden. Farverne blev dunkle, mættede blå og grønne, varm rød og orange. I slutningen af 1950erne blev formerne friere, mere runde og samlet om en lodret midtakse eller omkring billedets midtpunkt, hvorfra de slynges mod rammens kant. Omkring 1960 begyndte han at arbejde med farvemodsætninger, ofte treklange, men også modulationer over en enkelt farve, som f.eks. I gråt. I de senere år beskæftigede S. sig mere eller mindre abstrakt med torsoen som udtryksmiddel, samtidig med at han arbejdede med collagen.

Debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1951.

Udstillinger/ Exhibitions:

Kunstnernes Efterårsudstilling1951-57;67,71 Salon des Réalités Nouvelles, Paris 1955; Linien 3, Charlottenborg 1956; Vrå-udstillingen. 1956-57, 1961-62; Foren. for ung da. kunst 1957; Den jyske 1957-61; Linien igen,; Å-udstillingen. 1958, 1963, 1965; Maj- udstillingen. 1958-59; Salon d'Art Libre, Paris 1961; Decembristerne 1962-66, 1968- 73, 1975, 1978-90;  Salon des Comparaisons, Mus. d'Art Moderne, Paris 1967; Unionen, Oslo 1967; Beograd og Sarajevo, Jugoslavien 1968; Kunstmuseum. i Krakow og Warszawa, Polen 1969;

Separatudstillinger: Trefoldigheden, København. 1952; Hasle Skole. 1955 ,Galleri Hybler, København 1956-63; Aarhus Permanente 1959; Galleri. Gl. Strand, København.. 1963; Lund 1965; Sammenslutning. af da. Kunstforening. 1966 (vandreudstilling.); Galleri. Moderne, Silkeborg 1966, 1970, 1972, 1974; Århus rådhushal 1967; Gal. Rive Gauche, Paris 1969, 1972; Næstved 1969 , Court Gal., Kbh. 1977, 1982; Gal. Ariel, Paris 1979; Gal.huset, Kbh. 1980, 1983; Gal.leri Ægidius, Randers 1981.

Legater:  Bl.a. Kunstmaler H:C: Kofoed og Søster Caroline Koefoeds Legat 1956, midler fra Tipfonden.

Allans Smidts værker / Works er bl.a. repræsenteret på Århus Kunstmuseum  konst, Lund); Hirtshals I Horsens Kunstmuseum., Trapholt, Statens  Museum. for Kunst); Udsmykninger: Vest-Teatret, Brabrand , Aarhus Universitet, Gentofte Rådhus, Thisted Rådhus, Høje Tåstrup Rådhus (2 skulpturer, 1979-80);, Jysk Telefon, administrationsbygning., Ny Carlsberg-fondet) Lunds universitet og mange andre.